7_8_9_10_140
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/140
Title: Iniciatíva Európskej Únie "Digital Libraries Initiative"
Authors: Kramáreková, Miroslava
Issue Date: 12-Dec-2006
Abstract: Ako vyplýva už z nadpisu, „Digital Libraries Initiative“, DLI, je projekt EU. Vznikol v rámci stratégie i2010, plánu EU pre roky 2005 – 2010 pre rozvoj informačnej spoločnosti. V eseji je táto iniciatíva stručne predstavená, sú v nej popísané jej hlavné problémy, oblasti záujmu a pár činností, ktorým sa venuje.
URI: http://dspace.muni.cz/handle/ics_muni_cz/140
Appears in Collections:Studentské eseje 2006

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DigitalLibrariesInitiativeKramarekova.pdfesej97.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
DKPrezentaciaKramarekova.pdfpresentation281.41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.