17_1050_1052_2576
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2576
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Lovecká scéna s jelenem hledícím dozadu na strom se sedícím opeřencem, u předního běhu psí hlava, kolem vegetace s kapkovitými lístky
Hunting scene with a deer looking back at the tree with sitting bird, with hound’s head at the foreleg; the scene is bordered by vegetation with drop-shaped leaves
Type 1: komorový
chamber
Type 2: rohový
corner
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: 1954/328
Provenance: sběr
collection
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
biotit
plagioclase
alkali feldspar
quartz
biotite
muscovite
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
droby
jílovce
kataklazity
křemence
metakvarcity
prachovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
cataclasite
biomasa
iron oxide-hydroxide klasts
siltstone
metaquartzite
quartzite
mudstone
greywacke
biotite-muscovite slate
biomass
aplite
Firing (°C): 800
Literature: Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 214, tab. 2:12.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 53–54.
Hložek, M.–Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, s. 522-523, obr. 7.
Tymonová, M., 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 131–132, obr. 12b.
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L7. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1954_328.jpgkresba M. Schindlerová/ drawing M. Schindlerová3.58 MBJPEGThumbnail
View/Open
obr. 7 1954_328.jpgfoto M. Tymonová876.52 kBJPEGThumbnail
View/Open
kremence.JPGÚlomky křemenců v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL),foto M. Hložek587.05 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.