17_1050_1052_2577
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2577
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Lovecká scéna se sokolníkem na koni s trubkou v pravé a opeřencem v levé ruce, na vodící šňůře dva psi, kolem vegetace s kapkovitými lístky.
Hunting scene with a mounted falconer holding a hunting horn in the right hand and a bird in the left hand, with two dogs on a leash; the scene is bordered by vegetation with drop-shaped leaves
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50°04'08.22"N 17°43'39.79"E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: M 574
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: homogenní
homogenous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1 : 2
Minerals: alkalický živec
alkali feldspar
biotit
plagioclase
muscovite
quartz
biotite
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
droby
kataklazity
křemence
metakvarcity
silicity
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
biomasa
quartzite
cataclasite
greywacke
biotite-muscovite slate
biomass
aplite
silicate
metaquartzite
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 1000
Literature: Kouřil, P.–Prix, D.–Wihoda, M., 2000: Hrady českého Slezska, Brno–Opava, s. s. 59, obr. 22.
Pavlík, Č.–Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, s. 246, kat. č. 600.
Loskotová, I., 2008: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), Uherské Hradiště, s. 66, 58, kat. č. 191, 192.
Loskotová, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna, Archaeologia historica 33, s. 536, obr. 5.3.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 99, obr. 68 1–1;
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 53, tab. 10/7, 22/11–20, 23/1–11.
Hložek, M.–Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, s. 521, obr. 5.
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L3. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 574 (1).jpgfoto M. Tymonová3.32 MBJPEGThumbnail
View/Open
M 574 (2).jpgfoto M. Tymonová2.97 MBJPEGThumbnail
View/Open
obr. 5 M 574.jpgkresba M. Schindlerová/ drawing M. Schindlerová1.37 MBJPEGThumbnail
View/Open
M574paralmikr.pngParalelní mikrostruktura střepu, foto M. Hložek234.16 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M574ulomhornin.pngÚlomky hornin v mikrostruktuře keramického střepu, foto M. Hložek.256.34 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M574ulomkyFe.pngZávalek Fe oxyhydroxidu, foto M. Hložek.252.91 kBimage/pngThumbnail
View/Open
DSC_0371.JPGfoto V. Nosek.4.47 MBJPEGThumbnail
View/Open
M574_jedinec.jpg3Dmodel. autor V. Nosek.4.03 MBJPEGThumbnail
View/Open
M574_jedinec.ply3Dmodel, autor V. Nosek.20.11 MBUnknownView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.