17_1050_1052_2578
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2578
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Zlomek křídla archanděla Gabriela, v rohu překřížené prutové orámování.
Wing fragment of Archangel Gabriel, with crossed bars of the bordure in the corner.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: 1954/421b
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
plagioclase
biotit
muscovite
quartz
biotite
alkali feldspar
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
droby
jílovce
křemence
metakvarcity
prachovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
aplite
iron oxide-hydroxide klasts
biomasa
biomass
biotite-muscovite slate
greywacke
mudstone
quartzite
metaquartzite
siltstone
Firing (°C): 900-1000
Literature: Procházka, R.–Stehlíková, 1999: Keramika. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. II. 584–595 Brno, s. 589, kat. č. 517.
Pavlík, Č.–Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, s. 96, 242, 369–370, kat. č. 565.
Pavlík, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková – Měřínský eds.), s. 63, kat. č. 174.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Brno, s. 46, tab. 16/8.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K17. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: 54_421_c_58_jedinec, https://skfb.ly/6FW6E
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1954_421b (malý vzorek).jpgfoto M. Tymonová2.52 MBJPEGThumbnail
View/Open
1954_421b archanděl Gabriel (pohlednice).tifpohlednice/ postcard15.48 MBTIFFThumbnail
View/Open
DSC_0001.JPGfoto V. Nosek3.7 MBJPEGThumbnail
View/Open
54_421_c_58_jedinec.ply3Dmodel, autor V. Nosek70.41 MBUnknownView/Open
54_421_c_58_jedinec.jpg3Dmodel, autor V. Nosek3.07 MBJPEGThumbnail
View/Open
Cvilín 1954_421b.jpgkresba M. Schindlerová/ drawing M. Schindlerová1.43 MBJPEGThumbnail
View/Open
alk_živec.JPGÚlomek alkalického živce v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek.930.54 kBJPEGThumbnail
View/Open



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.