17_1050_1052_2579
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2579
Circle: provinilý lev
guilty lion
Object: kachel
tile
Description: Provinilý lev - alegorie jedné z lidských povah (cholerik). Ve středu kruhového medailonu uzavřeného v rostlinném ornamentu stojí nahrbený lev s ocasem staženým mezi zadníma nohama. Ve spodní části rámování je umístěn nápis “scham dich” (styď se).
Peccant lion – allegory of one of the four personality types (choleric). In the middle of the round medallion enclosed by vegetal ornaments stands a hunched lion with his tail tucked between hind legs. The bottom part of the frame contains the inscription “scham dich” (shame on you).
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 4./4 15. století
Location: Brno, Panská 6
GPS: 49.1938047N, 16.6085842E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 6394
Provenance: sběr
collection
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: hrubě zrnitá
coarse grain
Porosity (%): 8
Grog : Binder: 1:1
Minerals: alkalický živec
garnet
quartz
muscovite
biotite
plagioclase
titanite
amphibole
alkali feldspar
amfibol
biotit
granát
křemen
muskovit
plagioklas
titanit
Rocks: křemence
metakvarcity
mylonity
pískovce
sillimanitové ruly
slídové břidlice
granitoidy
mica slate
kataklazity
granitoid
cataclasite
quartzite
metaquartzite
mylonite
sandstone
sillimanite gneiss
Firing (°C): 1000-1100
Literature: Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky - Brno Stove Tiles in the Gothic Period, disertační práce na ÚAM FF MU, dostupné: https://is.muni.cz/th/dnj7u?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DLoskotov%C3%A1%20agenda:th%26start%3D1.
Nekuda, V. 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, Časopis Moravského musea, Vědy společenské 48, s. 73, 76.
Michna, P. 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů. Sborník památkové péče v severomoravském kraji 3, s. 21–22.
Loskotová, I – Hložek, M. – Jagosz-Zarzycka, Z. 2021: Provinilý lev – Guilty lion. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID P1. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Nosek, V. 2021: Dokumentace – Documentation. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/provinily-lev
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lev 1.1p.jpgKresba Z. Schmidtová1.95 MBJPEGThumbnail
View/Open
lev 1.2.jpgFoto I.Loskotová636.71 kBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_6401.JPGFoto V. Nosek13.06 MBJPEGThumbnail
View/Open
kremen.JPGPolozaoblená zrna křemene (PPL, XPL)647.54 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.