17_1050_1054_2581
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2581
Object: akvamanile
aquamanile
Description: Přibližně polovina aquamanile zpodobňující koně. Původně snad špičatá ouška jsou dnes již odlomena. Oči jsou naznačeny důlkem. Na hlavě a krku je namodelována plastická lišta znázorňující hřívu. Ta je vpředu mírně rozšířená a zdobena pěti rýhami, zbytek hřívy je zvýrazněn šikmými zářezy. Za hlavou je umístěn nalévací otvor s náběhem na klenuté držadlo. Přibližně v polovině těla je aquamanile rozlomena.
Approximately one half of a horse-shaped aquamanile. The small ears, originally maybe pointed, are already broken off. The eyes are indicated by hollows. The relief ribbon applied to the head and the neck represents the mane. The front part of the appliqué is slightly widened and decorated with five grooves, the rest of the mane is emphasized by oblique incisions. The pouring hole with an indication of arched handle is placed behind the head. The aquamanile is broken approximately in the middle of the body.
Type 1: zoomorfní
zoomorphic
Type 2: kůň
horse
Dating: 2. polovina 13.–14. století
Use-wear analysis: jiné
Location: Brno, Veselá ulice (Janáčkovo kulturní centrum)
GPS: 49.1960064N, 16.6056881E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A006/2015-19366/10
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: kataklazity
křemence
metakvarcity
ruly
slídové břidlice
aplity
aplite
cataclasite
metaquartzite
quartzite
granitoidy
gneiss
mica slate
granitoid
Firing (°C): 900
Literature: Sedláčková, L. – Hložek,M. 2021: Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami – Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID A3. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/aquamanile
Appears in Collections:Akvamanile

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003-070-JKC-06-15-19366-10 (3).JPGFoto Archaia Brno.4.05 MBJPEGThumbnail
View/Open
003-070-JKC 06-15-19366-10.jpgKresba/ drawing Š. Trávníčková.1.14 MBJPEGThumbnail
View/Open
5 - B - 3.jpgParalelní mikrostruktura s úlomkem amfibolu, PPL, XPL, foto M. Hložek.730.42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.