17_1050_1054_2582
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2582
Object: akvamanile
aquamanile
Description: Noha aquamanile. Modelována ze střepu.
The leg of an aquamanile, modelled from a shard.
Type 1: zoomorfní
zoomorphic
Type 2: beran
ram
Dating: 15. století
Use-wear analysis: jiné
Location: Brno, Veselá ulice
GPS: 49.1960064N, 16.6056881E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A006/2015-15325/17
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: homogenní
homogenous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:4
Minerals: alkalický živec
biotite
alkali feldspar
amphibole
quartz
muscovite
plagioclase
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: křemence
metabazalty
metakvarcity
silicity
jílovce
silicate
kataklazity
cataclasite
quartzite
mudstone
metabasalt
metaquartzite
Firing (°C): 800
Engobe: Červeně zbarvená engoba
Literature: Sedláčková, L. – Hložek,M. 2021: Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami – Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID A5. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/aquamanile
Appears in Collections:Akvamanile

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005-121-JKC-06-15-15325-17.JPGFoto Archaia Brno4.71 MBJPEGThumbnail
View/Open
005-121-JKC 06-15-15325-17.jpgKresba/ drawing Š. Trávníčková414.1 kBJPEGThumbnail
View/Open
5 b.jpgÚlomek jílovce obklopený póry, PPL, XPL, foto M. Hložek.588.27 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.