17_1050_1054_2583
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2583
Object: akvamanile
aquamanile
Description: Výlevka aquamanile v podobě koně. Hlava koně velmi dobře řemeslně zpracována. Huba koně s výraznými nozdrami je pootevřena a po stranách je patrné udidlo. Kruhy udidla jsou spojeny nánosníkem a po stranách krku koně vedou otěže. Ty byly v prostoru nad kohoutkem drženy jezdcem, jak naznačují odlomená místa, ale i zbytek lidské – pětiprsté ruky. Kulaté oči jsou pravděpodobně vytvořeny vložením kuličky do vpíchnutého důlku. Nad očima jsou namodelována výrazná víčka. Uši jsou odlomeny a mezi nimi je vylévací otvor. Celé tělo, resp. hlava a krk jsou pokryty plastickým vtlačeným „vlnkovým“ dekorem naznačující hřívu. Ta není výzdobně nijak od zbytku krku odlišena, ale zdá se, že na krk koně byla původně samostatně namodelována.
Horse-shaped spout of an aquamanile. The horse’s head is very skilfully mastered. The mouth of the horse with distinct nostrils is half-open, with bit on both sides. The bit rings are connected through the nose band and the reins hang on the sides of the neck. The reins were held by a horseman above the withers, as it is indicated by the places of breakage and by the remnant of a human hand with five fingers. The round eyes were probably formed by small balls inserted in the hollows. The eyes are topped by distinct eyelids. The ears are broken off and the outlet hole is placed in between. The whole body, more precisely the head and the neck, are covered with an impressed relief “wavy” pattern representing the mane. The mane does not differ in its decoration from the rest of the neck, but it seems that it was modelled separately and then additionally applied to the horse’s neck.
Type 1: rytířská
knight
Type 2: postrojený kůň
harnessed horse
Dating: středověk
Use-wear analysis: jiné
Location: Brno, Veselá ulice (Janáčkovo kulturní centrum)
GPS: 49.1960064N, 16.6056881E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A006/2015-2194/1
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
biotite
alkali feldspar
amphibole
quartz
muscovite
plagioclase
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: kataklazity
křemence
metakvarcity
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
iron oxide-hydroxide klasts
břidlice
slate
cataclasite
aplite
quartzite
metaquartzite
Firing (°C): 900
Colour: Hnědá
Literature: Sedláčková, L. – Hložek,M. 2021: Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami – Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID A6. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/aquamanile
Appears in Collections:Akvamanile

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
006-122-JKC 06-15-2194-1 (3).JPGFoto Archaia Brno131.71 kBJPEGThumbnail
View/Open
006-122-JKC 06-15-2194-1 a 1442-20 (3).jpgKresba/ drawing Š. Trávníčková1.48 MBJPEGThumbnail
View/Open
6 b.jpgÚlomek plagioklasu, PPL, XPL, foto M. Hložek..480.37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.