17_1050_1054_2584
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2584
Object: akvamanile
aquamanile
Description: Výlevka aquamanile v podobě koňské hlavy. Kůň je postrojený – po stranách hlavy jsou vedeny lícnice, přes hubu nánosník a nad očima tzv. čelenka. Oči jsou znázorněny drobným důlkem. Vylévací otvor o průměru 10 mm je situován na čele – mezi čelenku a uši. Drobná plastická páska je ještě namodelována mezi ušima. Otěže nejsou patrné, mohly vést z huby koně. Na levé straně krku je patrná výzdoba obdélníkovým rádélkem.
The spout of an aquamanile in the form of a horse’s head. The horse is harnessed – the cheekpieces run down the sides of the horse’s head, the nose is encircled by a noseband, and a browband runs across the forehead above the eyes, which are represented by small hollows. The outlet hole of 10 mm in diameter is situated on the forehead – between the browband and the ears. A small relief ribbon is applied between the ears. The reins, which probably proceeded from the horse’s mouth, are not visible. The left side of the neck is decorated with a rectangular tool.
Type 1: rytířská
knight
Type 2: postrojený kůň
harnessed horse
Dating: 2. polovina 13. století
Use-wear analysis: jiné
Location: Brno, Veselá ulice (Janáčkovo kulturní centrum)
GPS: 49.1960064N, 16.6056881E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A006/2015-1381/89
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: velmi jemně zrnitá
very fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
plagioclase
amfibol
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: metakvarcity
slídové břidlice
křemence
mica slate
metaquartzite
quartzite
Firing (°C): 900
Colour: Olivově zelená
Literature: Sedláčková, L. – Hložek,M. 2021: Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami – Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID A7. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/aquamanile
Appears in Collections:Akvamanile

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
007-132-JKC-06-15-1381-89.JPGFoto Archaia Brno4.47 MBJPEGThumbnail
View/Open
007-132-JKC-06-15-1381-89.jpgKresba/ drawing Š. Trávníčková579.32 kBJPEGThumbnail
View/Open
7 b.jpgMigrace uhlíku do pojiva po vyhoření biomasy, PPL, XPL, foto M. Hložek.591.42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.