17_1050_1054_2585
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2585
Object: akvamanile
aquamanile
Description: Výlevka aquamanile v podobě koňské hlavy. Mezi zašpičatělýma ušima je namodelována plastická lišta zpodobňující hřívu, která je zdobena drobnými rýžkami. Oči jsou vytvořeny drobným důlkem, do kterého je vložena kulička znázorňující oční panenku.
The spout of an aquamanile in the form of a horse’s head. The modelled relief ribbon decorated with fine grooves, which is applied between the pointed ears, represents the mane. The eyes are represented by small hollows, and the small balls inserted in these hollows form the pupils.
Type 1: zoomorfní
zoomorphic
Type 2: kůň
horse
Dating: 14. století
Use-wear analysis: jiné
Location: Brno, Veselá ulice (Janáčkovo kulturní centrum)
GPS: 49.1960064N, 16.6056881E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A006/2015-7359/60
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
alkali feldspar
amphibole
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: slídové břidlice
závalky Fe-oxyhydroxidů
křemence
iron oxide-hydroxide klasts
mica slate
metaquartzite
metakvarcity
quartzite
Firing (°C): 900-1000
Colour: Hnědá
Literature: Sedláčková, L. – Hložek,M. 2021: Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami – Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID A8. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/aquamanile
Appears in Collections:Akvamanile

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
008-072-JKC 06-15-7359-60 (2).JPGFoto Archaia Brno93.45 kBJPEGThumbnail
View/Open
008-072-JKC 06-15-7359-60.jpgKresba/ drawing Š. Trávníčková549.51 kBJPEGThumbnail
View/Open
8 b.jpgÚlomek rubifikovaného biotitu, PPL, XPL, foto M. Hložek.613.24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.