17_1050_1055_2591
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2591
Object: drobná plastika
small sculpture
Description: Postava ženy v plachetce.
Female figurine in headcloth.
Type 1: figurální-lidská
figurative-human
Type 2: žena
woman
Dating: 14. – 1/2 15. století
Location: Štamberk (Šternberk), okr. Jihlava
GPS: N 49°12.78345', E 15°22.66622'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Moravské zemské muzeum
Inventory number: 27820
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:5
Minerals: biotit
muscovite
quartz
biotite
calcite
kalcit
křemen
muskovit
Rocks: křemence
marble
mramory
quartzite
Firing (°C): 900
Literature: Bláha, J., 1970: Zjišťovací výskum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě. Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí se zvláštním zřetelem k problematice historické archeologie na Moravě konané v Mikulově 11.-12. března 1970, příloha VVM XXII/3, 5-36.
Měchurová, Z., 1988a: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně – Mittelalterliche Kleinplastik in den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brünn. Acta Musei Moraviae – Časopis Moravského muzea LXXIII, sci.soc., 71-78.
Měchurová, Z. - Netopilová, A., 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a kermaická plastika v rukou restaurátorů. Moravské zemské muzeum, Vyšší odborná škola restaurátorská, Brno, 51.
Měchurová, Z., 2018: Zur Interpretation kleiner mittelalterlicher Figuralplastik aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums. K interpretaci drobné středověké figurální plastiky ze sbírek MZM. Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského musea CIII: 1, 35-50.
Měchurová, Z. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Drobná keramická plastika – Small ceramic sculptures. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID Pl5. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: Místo nálezu: vrstvy parkánu. Findspot: outer-ward layers.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ drobna-keramicka-plastika
Appears in Collections:Drobná hrnčířská plastika

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PL 5;21 a.JPGfoto Z. Měchurová1.1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Štamberk.tifKresba/ drawing S. Doležalová.3.79 MBTIFFThumbnail
View/Open
Pl 5;21 b.jpgÚlomky mramorů v mikrostruktuře keramického střepu; PPL, XPL/ marble fragments in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.576.92 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.