17_1050_1052_2594
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2594
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Lovecká scéna s jelenem štvaným honicím psem, na stromě za jelenem sedí opeřenec, kolem vegetace s kapkovitými lístky.
Hunting scene with a deer chased by a hound, and a bird sitting on the tree behind the deer; the scene is bordered by vegetation with drop-shaped leaves
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: M 544
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: homogenní
homogenous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 10
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
plagioclase
muscovite
quartz
biotite
alkali feldspar
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
droby
jílovce
kataklazity
křemence
metakvarcity
prachovce
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
aplite
biomasa
iron oxide-hydroxide klasts
gneiss
siltstone
metaquartzite
quartzite
cataclasite
mudstone
greywacke
biotite-muscovite slate
biomass
Firing (°C): 1000
Literature: Šikulová, V., 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. IV, Brno, s. 228, kat. č. 124.
Kouřil, P.–Prix, D.–Wihoda, M., 2000: Hrady českého Slezska, Brno–Opava, s. 59, obr. 23.
Pavlík, Č.–Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, kat 614 II.
Loskotová, I., 2008: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), Uherské Hradiště, s. 535-536, obr. 5.2.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 99, obr. 68–2.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 216, tab. 1:1.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 53, tab. 10/3–4, 21/14–20, 22/1–10.
Hložek, M.–Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, s. 522, obr. 6.
Tymonová, M., 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.–20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 131–132, obr. 13.
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L5. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: M544 a 54/405 (identické)
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 544 (1).jpgfoto M. Tymonová3.24 MBJPEGThumbnail
View/Open
M 544 (2).jpgfoto M. Tymonová2.55 MBJPEGThumbnail
View/Open
obr. 6 M 544.jpgKresba/ drawing M. Schindlerová1 MBJPEGThumbnail
View/Open
Op2mikr.pngParalelní mikrostruktura střepu, foto M. Hložek.214.49 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M544rula.pngÚlomek ruly v mikrostruktuře vzorku, foto M. Hložek.252.18 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M5444křemence.pngÚlomky křemene a křemnců, foto M. Hložek.237.25 kBimage/pngThumbnail
View/Open
DSC_0362.JPGfoto V. Nosek4.84 MBJPEGThumbnail
View/Open
M544_jedinec.jpg3Dmodel, autor V. Nosek3.73 MBJPEGThumbnail
View/Open
M544_jedinec.ply3Dmodel, autor V. Nosek26.13 MBUnknownView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.