17_1050_1052_2595
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2595
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Lovecká scéna se sokolníkem na koni s trubkou v pravé a opeřencem v levé ruce, na vodící šňůře pes, kolem pásy připomínající vlající textilii a květy z drobných vypouklých teček.
Hunting scene with a mounted falconer holding a hunting horn in the right hand and a bird in the left hand, with a dog on a leash; the scene is bordered by bands reminding of flying fabric and by flowers from small low-relief beads
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50°04'08.22"N 17°43'39.79"E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: M 680
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: homogenní
homogenous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 4
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
alkali feldspar
plagioclase
muscovite
biotite
biotit
muskovit
plagioklas
Rocks: droby
jílovce
kataklazity
metakvarcity
prachovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplity
biotit-muskovitové břidlice
iron oxide-hydroxide klasts
siltstone
metaquartzite
cataclasite
mudstone
greywacke
biotite-muscovite slate
aplite
Firing (°C): 1000
Literature: Nekuda, V. – Reichrtová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno, tab XCIX:3; Michna 1977, s. 39, obr. 21.
Pavlík, Č. – Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, s. 246, kat. č. 601.
Loskotová, I., 2008: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), Uherské Hradiště, s. 66, kat. č. 190, 192.
Loskotová, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna, Archaeologia historica 33, s. 535-536, obr. 5.4.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 214, 216, tab. 2:10.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 52.
Hložek, M. – Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, s. 521, obr. 4;
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L1. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 680 (1).jpgfoto M. Tymonová3.18 MBJPEGThumbnail
View/Open
M 680 (2).jpgfoto M.Tymonová2.85 MBJPEGThumbnail
View/Open
obr. 4 M 680.jpgKresba/ drawing M. Schindlerová.866.33 kBJPEGThumbnail
View/Open
M680paral.pngParalelní mikrostruktura střepu, foto M. Hložek.251.48 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M680katakl.pngKlasty křemenců a kataklazitů, foto M. Hložek.255.17 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M680kremen.pngTransportem zaoblená zrna křemene, foto M. Hložek.259.29 kBimage/pngThumbnail
View/Open
DSC_0046.JPGfoto V. Nosek4.63 MBJPEGThumbnail
View/Open
M680_detail.jpg3Dmodel, autor V. Nosek.2.55 MBJPEGThumbnail
View/Open
M680_detail.ply3Dmodel, autor V. Nosek.9.06 MBUnknownView/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.