17_1050_1052_2596
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2596
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Prostřední ze tří mudrců – králů, Melichar, z novozákonní scény Klanění sv. Tří králů jede na koni směrem doprava. Královská postava zobrazuje muže středního věku s korunou na hlavě, pod niž vyčnívají ve výši uší zastřižené husté vlasy. Tvář rámuje krátce zastřižená brada a mohutný knír. Král je oděn do dlouhého, u krku sepnutého pláště s velkým hranatým límcem. Pod pláštěm vyčnívá levá noha obutá do boty s prodlouženou špicí, opřená ve třmeni. Na zdobeném řemeni je u pasu zavěšen meč s okrouhlou hlavicí. Pravá ruka ukazuje na betlémskou hvězdu, která už není součástí tohoto vyobrazení. V levé ruce drží král ciborium. Kůň kráčí po segmentovém oblouku kružby, vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování.
Melchior – the second one among the Three Wise Men or Kings from the New Testament scene “ Adoration of the Magi”. He is riding a horse to the right. The royal figure portrays a mid-aged man with a crown on his head, with short-cut thick hair stranding out around the ears. The face is bordered with a short-cut beard and thick moustache. The King is dressed in a long cloak fastened at the neck, with large winged collar. The left foot in a long-tipped shoe is sticking out of the cloak and resting in a stirrup. A sword with globular pommel is suspended on a decorative waist belt. The right hand points to the Star of Bethlehem, which is not included in the scene. The King holds a ciborium in his left hand. The horse is walking on a segmental arch of a tracery, which is running out from the bottom bar of a rectangular architectonic bordure.
Type 1: obkládací deska
lining panel
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Brno
GPS: 49.1949911N, 16.6082917E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 5887
Provenance: sběr
collection
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 2:1
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
granát
muskovit
alkali feldspar
amphibole
biotite
garnet
muscovite
Rocks: amfibolity
aplity
biotitová břidlice
křemence
pískovce
amphibolite
aplite
biotite slate
quartzite
sandstone
Firing (°C): 900-1000
Literature: Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, 343..
Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky. Disertační práce na ÚAM FF MU. Brno, s. 17–18, 149, 243. Dostupné: https://is.muni.cz/th/dnj7u/disertace-kachle.pdf.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K6. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melichar 2.1.jpginv.č. 5887; foto I. Loskotová662.39 kBJPEGThumbnail
View/Open
Melichar-plný-p.bmpBrno, Starobrněnská 8, kresba/ drawing A. Štrof4.61 MBBMPThumbnail
View/Open
amfibol.jfifÚlomek amfibolu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek.563.35 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.