17_1050_1052_2597
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2597
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: První z mudrců – králů, Kašpar, z novozákonní scény Klanění sv. Tří králů je zibrazen jako starší muž klečící levým kolenem na segmentovém oblouku kružby. Přes spodní šat má přehozený volně splývající plášť sepnutý na boku ozdobnou sponou se třemi střapci. V rukou drží pokladnici ve tvaru domu s prejzovou střechou. Za ním stojí panoš v krátké, přepásané tunice s prostřihávanými rukávy a snímá mu z hlavy korunu. Z pravého horního rohu shlíží polopostava andělíčka ukazující dvěma prsty pravé ruky na scénu pod sebou.
Casper – the first one among the Wise Men or Kings from the New Testament scene “Adoration of the Magi”. He is depicted as an older man kneeling with the left knee on a segmental arch of a tracery. He wears a freely-flowing cloak over his undergown, which is fastened on the side by a decorative clasp with three tassels. In his hands he holds a treasure chest in the form of a house with tile roof. A squire in a short belted tunica with paned sleeves is standing behind him, taking the crown from his head. A half-length figure of an angel is looking down from the right upper corner, pointing with two fingers of the right hand on the scene below.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Brno, Veselá, Janáčkovo kulturní centrum
GPS: 49.1960025N, 16.6056269E
Context: hrnčířská dílna
pottery workshop
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: 6/15-9318/87; 6/15-13102/23; 6/15-16185/352
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
Rocks: amfibolové diority
aplity
granitoidy
kataklazity
křemence
metakvarcity
ruly
slídové břidlice
amphibolic diorite
aplite
granitoid
cataclasite
quartzite
metaquartzite
gneiss
mica slate
Firing (°C): 900
Literature: Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K5. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: analýza inv. č. 6/15-13102/23
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kašpar 2.2.JPGinv.č. 6/15-13102/23; foto I. Loskotová2.99 MBJPEGThumbnail
View/Open
Kašpar 3.1.JPGinv.č. 6/15-9318/87; foto I. Loskotová2.97 MBJPEGThumbnail
View/Open
Kašpar PP V 1.1.JPGinv.č. 6/15-16185/352; foto I. Loskotová3.56 MBJPEGThumbnail
View/Open
mikrodiorit.jpgÚlomek mikrodioritu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL,XPL), foto M. Hložek.1 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15_9318_87 (1).JPGfoto V. Nosek3.57 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15_9318_87 (4).JPGfoto V. Nosek3.42 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15_9318_87 (6).JPGfoto V. Nosek2.69 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15_9318_87 (9).JPGfoto V. Nosek3.87 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15-13102_23 (2).JPGfoto V. Nosek3.14 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15-13102_23 (4).JPGfoto V. Nosek3.49 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15-13102_23 (6).JPGfoto V. Nosek1.97 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15-13102_23 (7).JPGfoto V. Nosek2.28 MBJPEGThumbnail
View/Open
6_15-13102_23 (8).JPGfoto V. Nosek1.72 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.