17_1050_1052_2599
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2599
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Forma na kachel ze série Klanění. Segmentový oblouk kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování druhého z králů.
A tile mould from the Adoration series. Segmental arch of a tracery is running out from the bottom bar of a rectangular architectonic bordure - the second king.
Type 1: jiný
other
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Brno, Veselá, Janáčkovo kulturní centrum
GPS: 49.1960025N, 16.6056269E
Context: hrnčířská dílna
pottery workshop
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: 6/15–6122/449, 6/15–6168/892
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: velmi jemně zrnitá
very fine grain
Porosity (%): 8
Grog : Binder: 1:5
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: biomasa
křemence
metakvarcity
slídové břidlice
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
biomass
quartzite
metaquartzite
mica slate
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 1000-1100
Engobe: Povrchová vrstvička světle béžového jílu.
Note: V zahloubených částech vrstvičky jemných destiček slíd.
Literature: Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K8. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: slepeno ze dvou kusů
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC_0757.JPGforma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová3.77 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_0758.JPGforma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová2.57 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_0760.JPGforma 6/15--6122/449, 6/15-6168/892; foto I. Loskotová1.55 MBJPEGThumbnail
View/Open
FORMA_A006_2015-ic449;892 (1).jpgfoto V. Nosek3.6 MBJPEGThumbnail
View/Open
kremence.jpgÚlomky křemenců v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek.855.31 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.