17_1050_1052_2600
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2600
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Kachel se sokolníkem na koni.
Tile with a falconer on horseback.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: textilie
textile
Location: klášter Velehrad
GPS: 49.1031575N, 17.3953567E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: jiný
other
Held by: instituce
Institution: Muzeum Komenského v Přerově
Inventory number: bez inv. č.
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
turmalín
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
tourmaline
Rocks: kataklazity
metakvarcity
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
metaquartzite
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800-900
Literature: SCHENK, Z., 2015: Velehrad – archeologické prameny k bývalému cisterciáckému klášteru. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚHM FF MU v Brně, ved. práce prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno/Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc., Brno, 37–38, tab. 67.
SCHENK, Z., 2019: Soubor pozdně gotických kachlů z opatského domu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad, Slovácko 61, 110–115, 119–121; obr 13.
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L2. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Velehrad b. č..jpgfoto Z. Schenk169.97 kBJPEGThumbnail
View/Open
Velehrad (kresba + foto) b. č..jpgKresba/ drawing M. Kovářová.52.35 kBJPEGThumbnail
View/Open
konc_Fe.pngKoncentrace Fe kolem úlomků minerálů (PPL, XPL), foto M. Hložek.1.39 MBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.