17_1050_1052_2601?mode=full
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2601
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialinstitucecs_CZ
dc.date.accessioned2022-01-03T17:26:46Z-
dc.date.available2022-01-03T17:26:46Z-
dc.identifier.otherA/K 340cs_CZ
dc.identifier.urihttps://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2601-
dc.language.isocsen_US
dc.relation.isreferencedbyPAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 86–87, kat. č. X I.cs
dc.relation.isreferencedbyPAVLÍK, Č., 2017: Velký obrazový atlas gotických kachlových reliéfů. Čechy, Morava, české Slezsko. Praha, 231, 792.cs
dc.relation.isreferencedbyLOSKOTOVÁ, I., – 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., Brno, 99, obr. 68:9.cs
dc.relation.isreferencedbyMAZUR, D., 2014: Kafle piecowe jako źródło materialne i ikonograficzne. Znaczenie kafli w rekonstrukcji materialnych i niematerialnych aspektów życia codziennego dawnych społeczeństw – Ofenkacheln als materielle und okonographische Quelle. Die Bedeutung von Kacheln bei der Rekontruktion von materi¬ellen und immateriellen Aspekten des Alltags vergangener Gesellschaften, AH 39, 196, ryc. 6. 3.other
dc.relation.isreferencedbyHLOŽEK, M. – TYMONOVÁ, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience – In Tschechisch-Schlesien entdeckte Kacheln mit dem Motiv der Jagd und ihre Provenienz, Archaeologia historica 43, 2, 525.cs
dc.relation.isreferencedbyTymonová, M. – Hložek, M., 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021cs
dc.subject.classificationlovecké motivycs_CZ
dc.subject.classificationhunting motifsen_US
dc.titlekachel: komorový: A/K 340cs_CZ
dc.title.artefactkachelcs_CZ
dc.title.artefacttileen_US
dc.type.artefactkomorovýcs_CZ
dc.type.artefactchamberen_US
dc.type.artefactpatternřádkovýcs_CZ
dc.type.artefactpatternrowen_US
dc.date.artefactcreatedkolem 1500cs_CZ
dc.coverage.siteKloboucko (?)cs_CZ
dc.coverage.sitetypedomovní odpadcs_CZ
dc.coverage.sitetypehousehold wasteen_US
dc.description.sourceneznámécs_CZ
dc.description.artefactbinderheterogennícs_CZ
dc.description.artefactbinderheterogeneousen_US
dc.description.artefacttexturestředně zrnitács_CZ
dc.description.artefacttexturemedium grainen_US
dc.description.artefactporosity5cs_CZ
dc.description.artefactcrisptextureratio1:3cs_CZ
dc.description.artefactmicrostructurefluidálnícs_CZ
dc.description.artefactmicrostructurefluidalen_US
dc.coverage.institutionRegionální Muzeum v Mikulověcs_CZ
dc.coverage.generalsitetypejinýcs_CZ
dc.coverage.generalsitetypeotheren_US
dc.description.mineralfragmentalkalický živeccs_CZ
dc.description.mineralfragmentamfibolcs_CZ
dc.description.mineralfragmentbiotitcs_CZ
dc.description.mineralfragmentkřemencs_CZ
dc.description.mineralfragmentalkali feldsparen_US
dc.description.mineralfragmentamphiboleen_US
dc.description.mineralfragmentbiotiteen_US
dc.description.mineralfragmentquartzen_US
dc.description.rockfragmentaplitycs_CZ
dc.description.rockfragmentfosiliecs_CZ
dc.description.rockfragmentkataklazitycs_CZ
dc.description.rockfragmentkřemencecs_CZ
dc.description.rockfragmentmetakvarcitycs_CZ
dc.description.rockfragmentpískovcecs_CZ
dc.description.rockfragmentrulycs_CZ
dc.description.rockfragmentzávalky Fe-oxyhydroxidůcs_CZ
dc.description.rockfragmentapliteen_US
dc.description.rockfragmentfossilsen_US
dc.description.rockfragmentcataclasiteen_US
dc.description.rockfragmentquartziteen_US
dc.description.rockfragmentmetaquartziteen_US
dc.description.rockfragmentsandstoneen_US
dc.description.rockfragmentgneissen_US
dc.description.rockfragmentiron oxide-hydroxide klastsen_US
dc.description.firingtemperature900-1000cs_CZ
dc.identifier.3Dmodelhttps://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-scenycs_CZ
dc.description.generalFragment se soklníkem na koni.cs
dc.description.generalFragment with a falconer on horseback.en_US
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kloboucko.jpgPAVLÍK, Č., 2007: Gotické a renesanční kachle pod Ždánickým lesem – Gothic and Renaissance tiles in the Ždánický Forest region, Sborník Regionálního muzea v Mikulově RegioM, 87, kat. č. XI.103.9 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obr. 7.2jpg.jpgÚlomky křemene, křemence a kataklazitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M. Hložek.845.24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.