17_1050_1052_2603
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2603
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Galantní scéna s korunovanou ženou v dlouhých šatech s pachy, která podává opeřence muži výměnou za neurčitelný předmět; mezi postavami vegetace s kapkovitými lístky.
Gallant scene with a crowned woman in a gown with long and hanging sleeves, giving a bird to a man in exchange for some indefinable object; vegetation with drop-shaped leaves is placed between the figures.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50°04'08.22"N 17°43'39.79"E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: M 681
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: homogenní
homogenous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 8
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: aplity
biomasa
biotit-muskovitové břidlice
droby
jílovce
kataklazity
křemence
metakvarcity
prachovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
biomass
biotite-muscovite slate
greywacke
mudstone
cataclasite
quartzite
metaquartzite
siltstone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 1000
Literature: Pavlík, Č.–Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, kat. č. 654.
Sources: Loskotová, I., 2008: Žánrové motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska – Schönheit, die wärmt. Gotische und renessainzeitliche Kacheln aus Mähren und Schlesien (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.), Uherské Hradiště, s. 58, 67, kat. č. 196.
Loskotová, I., 2008: Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna, Archaeologia historica 33, s. 535-536, obr 5.1.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 192–193, tab. 3:3.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 99, obr. 68–3.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 54-55.
Hložek, M.–Tymonová, M., 2018: Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience, Archaeologia historica 43, 2, s. 522-523, obr. 8.
Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L9. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Drawing: Obr. 13 (kresba: M. Schindlerová) obr. 8 M 681.jpg
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M 681 (1).jpgfoto M. Tymonová3.38 MBJPEGThumbnail
View/Open
M 681 (2).jpgfoto M. Tymonová3.06 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_0019.JPGfoto V. Nosek5.17 MBJPEGThumbnail
View/Open
obr. 8 M 681.jpgKresba/ drawing M. Schindlerová.991.1 kBJPEGThumbnail
View/Open
M681-celkpohl.pngParalelní mikrostruktura střepu, foto M. Hložek.217.98 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M681-ulomdroby.pngÚlomek droby v mikrostruktuře střepu, foto M. Hložek.256.97 kBimage/pngThumbnail
View/Open
M681-ulprach.pngÚlomky prachovců, foto M. Hložek.258.72 kBimage/pngThumbnail
View/Open
biotit_zivec.JPGÚlomky biotitu a živce v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek.835.24 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.