17_1050_1052_2605
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2605
Circle: lovecké motivy
hunting motifs
Object: kachel
tile
Description: Fragmenty kachlů se sokolníkem.
Fragment with a falconer on horseback.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Location: Třebíč (zámek)
GPS: 49.2174636N, 15.8732014E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Muzeum Vysočiny Třebíč
Inventory number: HA 1449, 1450, 1466
Provenance: sběr
collection
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: amfibolity
ruly
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
amphibolite
gneiss
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900
Literature: Tymonová, M. – Hložek, M. 2021: Lovecké scény – Hunting scenes. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID L11. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 99. Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 99. Brno.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/lovecke-sceny
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HA_1450 (4).JPGfoto V. Nosek12.69 MBJPEGThumbnail
View/Open
HA_1450 (5).JPGfoto V. Nosek14.37 MBJPEGThumbnail
View/Open
HA 1450.jpgfoto I. Loskotová746.85 kBJPEGThumbnail
View/Open
HA 1466.jpgfoto I. Loskotová654.16 kBJPEGThumbnail
View/Open
HA 1448.jpgfoto I. Loskotová837.36 kBJPEGThumbnail
View/Open
HA 1444.jpgfoto I. Loskotová271.4 kBJPEGThumbnail
View/Open
zivec.JPGÚlomek živce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ feldspar fragment in the microstructureof the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek..662.03 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.