17_1050_1053_2610
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2610
Object: dlaždice
floor tile
Description: Obkládačka s motivem „vinaře“. Na dochovaném zlomku o výřezu cca 1/4 výrobku je v centrálním kruhu vyobrazen vegetabilní úponkový motiv v jehož středu stojí lidská postava oděná dle módy 13. století v kabátec, na hlavě má kapuci. V ruce drží nástroj.
Floor tile with the motif of a “winemaker”. The preserved fragment, representing approximately one quarter of the product, shows a central circle filled with vegetal tendril motif. In the middle of the motif is a human figure clothed in a jacket after the 13th century fashion, with a hood on the head. The figure is holding a tool in the hand.
Dating: 13. století
Location: Brno, Moravské náměstí
GPS: 49.1977653N, 16.6072653E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: A28/05–137/07
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4
Grog : Binder: 1:6
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: kataklazity
ruly
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
gneiss
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800-900
Colour: žlutozelená
Literature: Holub, P. - Kolařík, V. - Merta, D. - Peška, M. - Polánka, P. - Sedláčková, L. - Zapletalová, D. - Zůbek, A. 2006: Brno, (okr. Brno město), Přehled výzkumů 47, Brno 2006, s. 184, vyobrazení na titulní straně publikace.
Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D4. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: Rozměry cca 14x12,5x2,5 cm. Průřez IC/IC. Náleží do kategorie obkládacích desek, stylově ve věci vegetabilního motivu příbuzná s motivem lva v kruhu. Motiv dosud přesně neinterpretován, může se jednat o biblický výjev.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A28_05-137_7 (2).JPGfoto V. Nosek14.98 MBJPEGThumbnail
View/Open
A28_05-137_7 (4).JPGfoto V. Nosek14.37 MBJPEGThumbnail
View/Open
A28_05-137_7 (6).JPGfoto V. Nosek2.46 MBJPEGThumbnail
View/Open
A28_05-137_7 (8).JPGfoto V. Nosek2.37 MBJPEGThumbnail
View/Open
D4m.JPGÚlomek amfibolu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ amphibole fragment in the structure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.729.75 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.