17_1050_1053_2611
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2611
Object: dlaždice
floor tile
Description: Vegetabilní motiv tvořící čtvrtinu ornamentu (výseč čtvrtkruhu).
Vegetal motif creating a quarter of an ornament (quarter segment of a circle).
Dating: 14.–15. století
Location: Brno, Mendlovo náměstí
GPS: N 49°11.51750', E 16°35.71513'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Archaia Brno z. ú.
Inventory number: 56/05–105/7
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:5
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
alkali feldspar
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
Rocks: křemence
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
zelené břidlice
quartzite
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
green slate
Firing (°C): 800-900
Colour: žlutozelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D5. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: celá - 14,5x14,5x3,5 - Ic/Ic - žlutozelená
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D5.JPGfoto V. Nosek.5.66 MBJPEGThumbnail
View/Open
A56_05-105_7 (2).JPGfoto V. Nosek4.28 MBJPEGThumbnail
View/Open
A56_05-105_7 (4).JPGfoto V. Nosek4.21 MBJPEGThumbnail
View/Open
A56_05-105_7 (6).JPGfoto V. Nosek2.96 MBJPEGThumbnail
View/Open
A56_05-105_7 (8).JPGfoto V. Nosek2.67 MBJPEGThumbnail
View/Open
D5m.JPGBroček Fe-oxyhydroxidu a zrnka křemene v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ pellet of Fe-oxyhydroxide and quartz grains in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.779.01 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.