17_1050_1053_2614
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2614
Object: dlaždice
floor tile
Description: Kryptogram Ave Maria a datace 1486 v centrálním kruhu.
Monogram Ave Maria and the date 1486 in a central circle.
Dating: 15. století
Location: Brno?
Context: jiný
other
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 6372
Provenance: neznámé
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:8
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: kataklazity
křemence
metakvarcity
pískovce
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
quartzite
metaquartzite
sandstone
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D9. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: čtvercová, 17,5x17,5, IC/IC, bez polevy. Stará sbírka MuMB.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D9.JPGFoto M. Strnad8.96 MBJPEGThumbnail
View/Open
D9m.JPGÚlomek pískovce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ sandstone fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.813.72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.