17_1050_1053_2619
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2619
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrální motiv erbu s vepsanou hvězdou. V rozích čtvrtvýseč rozety.
Central motif of a coat of arms with inscribed star. Quarter segments of a rosette are set in the corners.
Dating: středověk?
Location: neznámá
Context: jiný
other
Type of location: jiný
other
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 6373
Provenance: neznámé
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:8
Minerals: alkalický živec
amfibol
granát
křemen
plagioklas
pyroxen
staurolit
turmalín
alkali feldspar
amphibole
garnet
quartz
plagioclase
pyroxene
staurolite
tourmaline
Rocks: aplity
křemence
mylonity
pískovce
silicity
vápence
aplite
quartzite
mylonite
sandstone
silicate
limestone
Firing (°C): 800-900
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D15. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: celá - 17,5x17,5x3,5 - engoba? Původ neznámý - stará sbírka, nelze přesně datovat.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6373 neznámý původ.JPGfoto P. Holub.953.81 kBJPEGThumbnail
View/Open
6373 neznámá_kresba.jpgKresba/ drawing P. Holub.228.07 kBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (3).JPGfoto V. Nosek.13.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (4).JPGfoto V. Nosek.14.54 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (5).JPGfoto V. Nosek.13.59 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (6).JPGfoto V. Nosek.12.9 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (7).JPGfoto V. Nosek.12.9 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (8).JPGfoto V. Nosek.12.82 MBJPEGThumbnail
View/Open
6373 (9).JPGfoto V. Nosek.12.74 MBJPEGThumbnail
View/Open
D15m.JPGÚlomek jemnozrnného pískovce v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M. Hložek.759.86 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.