17_1050_1053_2620
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2620
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrální motiv lva v kruhu. Od centrálního motivu vybíhá patrně rostlinný ornamentální motiv k okraji (rohu). Tento je však dochován jen v nepatrném reliktu.
Central motif of a lion in a circle. An ornamental pattern, probably vegetal, is running out from the central motif towards the edge (corner). This motif, however, is only residually preserved.
Dating: 13. stol.
Location: Brno-Panenská
GPS: N 49°11.67147', E 16°36.34308'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 446500
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:6
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: kataklazity
křemence
ruly
sericitové břidlice
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
quartzite
gneiss
sericite slate
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800-900
Colour: zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D16. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (8,5x9)x2,5 - hnědá - s.j. 1132
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446500 Panenská.JPGfoto Petr Holub811.76 kBJPEGThumbnail
View/Open
446500 Panenská I.JPGfoto Petr Holub919.75 kBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (2).JPGfoto V. Nosek.15.3 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (4).JPGfoto V. Nosek.14.43 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (5).JPGfoto V. Nosek.12.95 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (6).JPGfoto V. Nosek.12.47 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (7).JPGfoto V. Nosek.12.39 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (8).JPGfoto V. Nosek.12.55 MBJPEGThumbnail
View/Open
446500 (9).JPGfoto V. Nosek.12.5 MBJPEGThumbnail
View/Open
D16m.JPGÚlomek amfibolu a broček Fe-oxyhydroxidu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M. Hložek.892.99 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.