17_1050_1053_2622
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2622
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrální motiv kruhu, nedokončen, špatně otištěn. Patrně zmetek.
Central motif of a circle, unfinished, ill imprinted. Probably a reject.
Dating: 13. století
Location: Brno, Panenská
GPS: 49.1945250N, 16.6055181E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 471897
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Grog : Binder: 1:8
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: kataklazity
křemence
ruly
sericitové břidlice
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
cataclasite
quartzite
gneiss
sericite slate
limestone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: 18,5x18x2,5 - Ia/Ia - s.j. 3460
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471897 Panenská.JPGfoto P. Holub.1.4 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (2).JPGfoto V. Nosek.17.14 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (4).JPGfoto V. Nosek.16.23 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (5).JPGfoto V. Nosek.13.73 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (6).JPGfoto V. Nosek.13.07 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (7).JPGfoto V. Nosek.12.89 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (8).JPGfoto V. Nosek.13.12 MBJPEGThumbnail
View/Open
471897 (9).JPGfoto V. Nosek.13.07 MBJPEGThumbnail
View/Open
D18m.JPGÚlomek křemene v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ quartzite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.794.53 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.