17_1050_1052_2627
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2627
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Poslední ze tří mudrců – králů, Baltazar, z novozákonní scény Klanění Tří králů jede na koni směrem doprava. Mladý, bezvousý muž má na hlavě královskou korunu, pod kterou splývají nad rameny zastřižené nakadeřené vlasy. Král je oděn do krátké přepásané tuniky a nohavic. Bota s prodlouženou špicí se opírá ve třmeni. K patě je upevněna ostruha s kolečkem na dlouhém krčku. U pasu má král zavěšen meč s okrouhlou hlavicí, v levé ruce nese picí roh. Hlavu koně, kráčejícího po segmentovém oblouku kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování zdobí péřový chochol. Na těle lze rozeznat detaily postroje.
The last one among the Three Magi/Kings, Balthazar, from the New Testament scene of the Adoration of the Magi, riding a horse to the right. The young beardless man wears a crown on his head, the hair under the crown is cut above shoulders and curled. The King is clothed in a short waist-belted tunic and trousers. A long-tipped poulaine shoe leans against a stirrup. A spur with a long neck rowel is attached to the heel. The King wears a sword with round pommel suspended on the waist belt and holds a drinking horn in his left hand. The horse is walking on a segment arch of a tracery projecting from the lower fess of the right angled architectonic bordure and his head is decorated with a feather plume. Details of horse gear can be recognised on the horse’s body.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou
GPS: N 50°4.67935', E 16°18.53132'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Muzeum a galerie Orlických hor
Inventory number: 1-I-80/1,1-I-80/2
Provenance: sběr
collection
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: homogenní
homogenous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:3
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: břidlice
granitoidy
křemence
metakvarcity
slate
granitoid
quartzite
metaquartzite
Firing (°C): 900-1000
Literature: Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K33. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Dragoun, B. 2005: Středověké a novověké kachle z Podorlicka, in: Acta musei Richnoviensis, sect. hist. 5, s. 8.
Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, s. 346.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
potstejn_1-I-80_1 (3).JPGfoto V. Nosek8.93 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_1 (4).JPGfoto V. Nosek8.93 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_1 (6).JPGfoto V. Nosek1.07 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_1 (7).JPGfoto V. Nosek919.33 kBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_1 (8).JPGfoto V. Nosek992.04 kBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_1 (9).JPGfoto V. Nosek1.04 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (2).JPGfoto V. Nosek6.82 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (4).JPGfoto V. Nosek6.4 MBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (6).JPGfoto V. Nosek894.13 kBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (7).JPGfoto V. Nosek945.2 kBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (8).JPGfoto V. Nosek725.32 kBJPEGThumbnail
View/Open
potstejn_1-I-80_2 (9).JPGfoto V. Nosek1 MBJPEGThumbnail
View/Open
K33.JPGÚlomek muskovitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL, foto M.Hložek.653.89 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.