17_1050_1052_2629
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2629
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Scéna Zvěstování: světice klečí u pultíku s rozevřenou biblí a nad její hlavou obklopenou aureolou se vznáší holubice, symbol Ducha svatého.
A woman saint is kneeling at a book-rest with open Bible, and a dove – symbol of the Holy Spirit – is flying above her head with aureole.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1500
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Cvilín
GPS: 50.0688933N, 17.7277997E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Slezské zemské muzeum Opava
Inventory number: 1954/421a
Provenance: sběr
collection
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
biotit
chlorit
křemen
muskovit
alkali feldspar
biotite
chlorite
quartz
muscovite
Rocks: aplity
biotitová břidlice
droby
jílovce
křemence
metakvarcity
pískovce
ruly
železité pískovce
aplite
biotite slate
greywacke
mudstone
quartzite
metaquartzite
sandstone
gneiss
ferrous sandstone
Firing (°C): 900-1000
Literature: Pavlík, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková – Měřínský eds.), s. 11, 20, kat. č. 24.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187–188, tab. 1:3.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period, rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 108;.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Brno, s. 45, tab. 13/12.
Tymonová, M., 2018: Šíření kachlových motivů ve světle surovinových analýz – Verbreitung der Kachelmotive im Licht der Rohstoffanalysen, In: Kachle a kachlová kamna: sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.-20. dubna 2018 – Ofenkacheln und Kachelöfen: sammelband der Beiträge der internationalen Konferenz zur Ausstellung Die Welt der Kachelöfen, Regionales Museum in Most, 19.-20. April 2018, Šrejberová, J., ed., Ústí nad Labem, s. 127–128, obr. 6.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K16. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1954_421a (velký vzorek).jpgfoto M. Tymonová1.85 MBJPEGThumbnail
View/Open
Cvilín 1954_421a.jpgkresba/ drawing M. Schindlerová5.23 MBJPEGThumbnail
View/Open
kremen_kremence.JPGÚlomek křemene a křemence v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ quartz and quartzite fragments in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.765.53 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.