17_1050_1052_2630
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2630
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě. V pozadí architektura s okénkem, v pravém rohu tři andělíčci s knihou.
Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay. A building with window can be seen in the background, and three angels with a book are placed in the upper right corner.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: první polovina 16. století
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Javorník, Jánský vrch
GPS: 50.3892483N, 17.0021669E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Vlastivědné muzeum Jesenicka
Inventory number: 10/14 A1488
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 8
Grog : Binder: 1 : 1
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
turmalín
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
tourmaline
Rocks: aplity
břidlice
droby
granitoidy
kataklazity
křemence
metakvarcity
mylonity
pískovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
slate
greywacke
granitoid
cataclasite
quartzite
metaquartzite
mylonite
sandstone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800
Note: Komora je na spodní straně otevřena; fragmenty z celkem 22 jedinců The bottom side of the chamber stove tile is open;
Literature: Stehlíková, D., 1999: Umělecká řemesla mezi vrcholnou gotikou a renesancí. Hesla č. 117–121. In: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska IV.,1400–1550 , 231, Brno.
Pavlík, Č.–Vitanovský, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha, s. 198, 322, kat. č. 107.
Jordánková, H.–Loskotová, I.,2007: Kachlová kamna pozdního středověku v Královském městě Brně. In: Brno v minulosti a dnes XX, s. 341.
Tymonová, M., 2009: Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko), Archaeologia historica 34, s. 187-188, tab. 1:4.
Tymonová, M., 2011: Gotické a renesanční kachle ze slezských hradů – Gothic and Renaissance Tiles from Silesian Castles. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 96, tab. 52/17–20, 53/1–3.
Loskotová, I., 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU, Brno, s. 15, obr. 6–2.
Pavlík, Č., 2008: Náboženské motivy. In: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková – Měřínský eds.), s. 11, 20, kat. č. 25
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K20. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Javorník-hrad 1_96.jpgfoto I. Loskotová1.08 MBJPEGThumbnail
View/Open
Javorník A 1488.jpgkresba/ drawing M. Schindlerová5.03 MBJPEGThumbnail
View/Open
Javorník A 1483.jpgkresba/ drawing M. Schindlerová9.72 MBJPEGView/Open
turmalin.JPGÚlomek turmalínu v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ tourmaline fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.648.51 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.