17_1050_1052_2631
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2631
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: První z mudrců – králů z novozákonní scény Klaněni sv. Tří králů klečí levým kolenem na segmentovém oblouku kružby. Přes spodní šat má přehozený volně splývající plášť sepnutý na boku ozdobnou sponou se třemi střapci. V rukou drží pokladnici ve tvaru domu s prejzovou střechou. Za ním stojí panoš v krátké, přepásané tunice s prostřihávanými rukávy a snímá mu z hlavy korunu. Z pravého horního rohu shlíží polopostava andělíčka ukazující dvěma prsty pravé ruky na scénu pod sebou.
Casper – the first one among the Wise Men or Kings from the New Testament scene “Adoration of the Magi”. He is depicted as an older man kneeling with the left knee on a segmental arch of a tracery. He wears a freely-flowing cloak over his undergown, which is fastened on the side by a decorative clasp with three tassels. In his hands he holds a treasure chest in the form of a house with tile roof. A squire in a short belted tunica with paned sleeves is standing behind him, taking the crown from his head. A half-length figure of an angel is looking down from the right upper corner, pointing with two fingers of the right hand on the scene below.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Lipnice nad Sázavou
GPS: 49.6141361N, 15.4131428E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Státní hrad Lipnice
Inventory number: LI-1-19
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
turmalín
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
tourmaline
Rocks: aplity
biotit-muskovitové břidlice
břidlice
kataklazity
křemence
metakvarcity
mylonity
ruly
silicity
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
biotite-muscovite slate
slate
cataclasite
quartzite
metaquartzite
mylonite
gneiss
silicate
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 1100
Colour: zelená
Engobe: bělavá
Literature: Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K27. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kašpar L 1.2.JPGbez inv.č.; Foto I. Loskotová2.45 MBJPEGThumbnail
View/Open
rula.JPGÚlomek cordieritové ruly v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL)/ fragment of cordierite gneiss in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.629.36 kBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (4).JPGfoto V. Nosek3.2 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (6).JPGfoto V. Nosek2.48 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (7).JPGfoto V. Nosek3 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (8).JPGfoto V. Nosek1.41 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (9).JPGfoto V. Nosek2.91 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_01 (2).JPGfoto V. Nosek3.13 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_02 (9).JPGfoto V. Nosek4.12 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_02 (1).JPGfoto V. Nosek3.86 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_02 (4).JPGfoto V. Nosek3.44 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_02 (6).JPGfoto V. Nosek2.46 MBJPEGThumbnail
View/Open
krabice_27A_kaspar_02 (7).JPGfoto V. Nosek13.89 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (4).JPGfoto V. Nosek13.41 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (6).JPGfoto V. Nosek14.34 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (7).JPGfoto V. Nosek12.58 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (8).JPGfoto V. Nosek14.29 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (9).JPGfoto V. Nosek12.28 MBJPEGThumbnail
View/Open
LI-1-19 (2).JPGfoto V. Nosek15.07 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.