Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/895
Title: Perseus Digital Library
Authors: Vaculík, Karel
Issue Date: 4-Dec-2008
Abstract: Projekt Perseus univerzity Tufts se týká jedné z největších digitálních knihoven shromažďující textové i obrazové materiály především z dob antického Řecka a Říma, anglické dokumenty z období renesance a 19.století, ale také spoustu sbírek germánských a arabských, noviny Richmond Times Dispatch z několika let nebo dokumenty sbírky The Duke Databank of Documentary Papyri, což je elektronický korpus řeckých a latinských textů nalezených na papyrech, ostrakonech a dřevěných tabulkách. Tento projekt je neziskový, podporován různými organizacemi a granty. esej o digitální knihovně shromažďující historické textové a obrazové dokumenty světa
URI: http://dspace.muni.cz/handle/ics_muni_cz/895
Appears in Collections:Studentské eseje 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaculik_Perseus.pdfesej94.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Vaculik_Perseus_prezentace.pdfprezentace220.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.