Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/909
Title: The National Science Digital Library
Authors: Šurina, Martin
Issue Date: 8-Dec-2008
Abstract: NSDL je digitálna knižnica založená a prevádzkovaná National Science Foundation (Národnou vedeckou nadáciou). Portál NSDL je dostupný na adrese www.nsdl.org. Knižnica je zameraná na zdroje a kolekcie z oblasti vedy, technológií, inžinierstva, matematiky a výskumu týchto oblastí. Jednou zo základných a nosných myšlienok projektu je sprístupňovať len vysokokvalitné zdroje, teda informačne hodnotné zdroje. Projekt je určený najmä pre študentov a vyučujúcich rôznych kategórií a stupňov vzdelávania, výskumných pracovníkov, ale v konečnom dôsledku aj pre širšiu verejnosť.
URI: http://dspace.muni.cz/handle/ics_muni_cz/909
Appears in Collections:Studentské eseje 2008

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NSDL-Surina.docesej93 kBMicrosoft WordView/Open
nsdl-prezentace.pptprezentace96 kBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.