7_8_9_959_971
Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/971
Title: Biblioteca Digital Hispánica
Authors: Šinková, Monika
Issue Date: 6-Dec-2011
Abstract: Biblioteca Digital Hispánica (Hispánska digitálna knižnica) je projekt Španielskej národnej knižnice, v rámci ktorého knižnica digitálne spracováva, uchováva a sprístupňuje online objekty svojho knižničného fondu. BDH si stanovila za cieľ do roku 2012 digitálne sprostredkovať 200 000 diel rôzneho druhu a zabezpečiť prísun zaujímavých a hodnotných informácii nielen laickej spoločnosti, ale uľahčiť prácu a výskum vedcom, filológom a hispanistom z rôznych kútov sveta bez nutnosti vycestovať do Madridu, sídla Národnej knižnice. Podľa výročnej správy z roku 2010, ktorá uvádza 152 856 digitalizovaných objektov, je BDH na dobrej ceste svoj zámer splniť.
URI: http://dspace.muni.cz/ics_muni_cz/971
Appears in Collections:Studentské eseje 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biblioteca Digital Hispanica.pdf225.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.