Department of English and American Studies Community home page

Elektronické publikace katedry a dokumenty pro výzkum a výuku

Sborník Katedry anglistiky a amerikanistiky Brno Studies in English vychází již od roku 1959 jako řada S sborníků prací Filozofické fakulty MU (Studia minora Facultatis philosophicae brunensis). Poskytuje publikační prostor nejen členům katedry, ale vychází v něm i články přispěvatelů z ostatních univerzit z České republiky i ze zahraničí.

Výtisky časopisu jsou k dispozici také v několika desítkách partnerských knihoven po celém světě.

Prodej zprostředkovává fakultní knihkupectví FF MU v Brně, Arna Nováka 1 (pí. Smilková)

Browse

Collections in this community