Brno Studies in English Community home page

Sborník Katedry anglistiky a amerikanistiky Brno Studies in English vychází od roku 1959 jako řada S sborníků prací Filozofické fakulty MU (Studia minora facultatis philosophicae brunensis).
Prodej: fakultní knihkupectví FF MU v Brně, Arna Nováka 1, Brno.
Zčásti navazuje na: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická

Browse

Collections in this community

Brno Studies in English 2007

SPFFBU - Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)