Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/74
Title: Archiv JSTOR
Authors: Čapek, Tomáš
Issue Date: 2004
Abstract: JSTOR je zkratka za Journal Storage. Ještě delší název je The Scholarly Journal Archive. Jedná se o název projektu a současně o neziskovou organizaci založenou v roce 1995 s podporou Mellon Foundation. Cílem projektu je mimo jiné vybudovat obsáhlý a spolehlivý archiv vědeckých časopisů a podstatně zlepšit přístup k jejich digitální podobě v podstatě pro kohokoliv. Mezi vedlejší cíle patří vyplnit mezery, které mnoho knihoven má, pokud jde o sbírky vědeckých časopisů, pokusit se o vyřešení problému dlouhodobého uchovávání původní podoby výtisků, progresivně snižovat náklady knihoven související s pořizováním a udržováním papírových kopií časopisů, ukázat cestu vědeckým institucím a vydavatelům, jak přecházet také k elektronickému publikování a konečně sledovat dopady snadného přístupu k digitální formě věděckého tištěného materiálu.
URI: http://dspace.muni.cz/handle/ics_muni_cz/74
Appears in Collections:Studentské eseje 2004

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jstor.htm9.21 kBHTMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.