Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/1041
Title: ResearchGate, krok kupředu anebo zpět?
Authors: Přikryl, Jan
Abstract: Esej hodnotí přínosnost socíální sítě ReserchGate orientované na akademickou komunitu. Především se zaměřuje na relevantnost ResearchGate v rámci konceptu OpenAccess, dále vymezuje tuto komunitu v prostředí ostatních (konkurenčních?) platforem a identifikuje přidanou hodnotu, kterou oproti stávajícím a zaběhlým postupům v akademické sféře ResearchGate nabízí. V neposlední řadě budou zhodnoceny možné nedostatky této platformy.
URI: http://dspace.muni.cz/ics_muni_cz/1041
Appears in Collections:Studentské eseje 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
researchgate.pdf820.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.