17_1050?locale=cs

Přírodovědné analýzy keramických výrobků Domovská stránka komunity Zobrazit statistiky

Tento web byl založen k prezentaci výsledků interdisciplinárního projektu Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku (GA 17–13967S), zaměřeného na lokalizaci výrobních center vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku pomocí analytických metod a bližší definici vzájemných kontaktů ve výrobní sféře. Klíčovou komoditu tvoří komorové kachle, u nichž lze díky jejich reliéfní výzdobě identifikovat makroskopicky shodné exempláře na různých lokalitách. Míra vědomostí o fungování středověkého hrnčířského řemesla nám dovoluje předpokládat, že měly společné zdroje materiálu s drobnou plastikou, akvamanilemi i dlaždicemi. Vyhodnocení v projektu realizovaných přírodovědných analýz vzorků těchto keramických výrobků s vyšším estetickým efektem tak poskytne podklady pro vytvoření materiálových skupin s možností lokalizace do oblastí ložisek hrnčířské hlíny použitých k jejich výrobě a spolu se závěry z trasologických analýz naznačí směry migrace, pro něž bude hledána opora v archivních pramenech. Výsledky budou zveřejněny v elektronické publikaci s vazbou na tento web.

Procházet

Autorský kolektiv

Řešitelka projektu

Irena Loskotová, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, irena@phil.muni.cz (https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/160571-irena-loskotova) – kamnové kachle

Spoluřešitelé projektu

Markéta Tymonová, Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, marketa.tymonova@fpf.slu.cz (https://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-archeologie/lide/marketa-tymonova) – kamnové kachle

Martin Hložek, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, mhlozek@seznam.cz (https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/10001-martin-hlozek) – přírodovědné analýzy

Zdeňka Měchurová, Moravské zemské muzeum, zmechurova@mzm.cz – drobná hrnčířská plastika

Lenka Sedláčková, Archaia Brno z. ú., lsedlackova@archaiabrno.cz – aquamanile

Petr Holub, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, holub.petr@npu.cz – dlaždice

Vojtěch Nosek, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 330862@mail.muni.cz (https://www.phil.muni.cz/o-nas/zamestnanci-fakulty/330862-vojtech-nosek) – 3D dokumentace

Administrátor webu, technická podpora

Vlastimil Krejčíř, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, https://www.muni.cz/lide/4189-vlastimil-krejcir