17_1050_1053_2575
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2575
Object: dlaždice
floor tile
Description: Orlice v kosočtvercové kartuši umístěné na koso vůči ose dlaždice, v nároží čtvrtvýseč rosety
Eagle in a lozenge cartouche placed aslant to the axis of the floor tile. A quarter segment of a rosette is set in the corner.
Dating: středověk
Location: Brno, dominikánský klášter
GPS: N 49°11.62113', E 16°36.35845'
Context: jiný
other
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 01/02–207/26
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 2%
Grog : Binder: 1:10
Minerals: alkalický živec
alkali feldspar
plagioclase
muscovite
quartz
amfibol
amphibole
biotite
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
Rocks: křemence
metakvarcity
pískovce
slídové břidlice
závalky Fe-oxyhydroxidů
granitoidy
granitoid
kataklazity
iron oxide-hydroxide klasts
mica slate
sandstone
metaquartzite
quartzite
cataclasite
Firing (°C): 900-1000
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D1. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek, (8x7,5)x3cm - Ic/Ic - série orlice - lev známá v glazované či neglazované podobě, v různých variantách z více Českých a Moravských lokalit. Totožný motiv s orlicí s Mozartovy ulice. Fragment, (8x7.5)x3cm – Ic/Ic – the eagle-lion series is known in both glazed and unglazed form in various variants from multiple Bohemian and Moravian sites. The same eagle motif comes from the Mozartova Street.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC_3140.JPGfoto V. Nosek.13.17 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3143.JPGfoto V. Nosek.13.38 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3145.JPGfoto V. Nosek.14.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3146.JPGfoto V. Nosek.14.2 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3147.JPGfoto V. Nosek.13.93 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3148.JPGfoto V. Nosek.13.77 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3149.JPGfoto V. Nosek.13.58 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3150.JPGfoto V. Nosek.13.42 MBJPEGThumbnail
View/Open
01_02-207_26 Dominikánský klášter kresba.jpgKresba/ drawing L. Chatrná.543.45 kBJPEGThumbnail
View/Open
207_26mikr.pngMikrostruktura keramického střepu, foto M. Hložek.261.79 kBimage/pngThumbnail
View/Open
207_26musk.pngLupínek muskovitu v keramické hmotě, foto M. Hložek,259.98 kBimage/pngThumbnail
View/Open
207_26amf_Fe.pngÚlomek amfigolu vedle Fe bročku, foto M. Hložek.267.69 kBimage/pngThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.