17_1050_1053_2586
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2586
Object: dlaždice
floor tile
Description: Orlice v kosočtvercové kartuši umístěné na koso vůči ose dlaždice, v nároží čtvrtvýseč rosety
Eagle in a lozenge cartouche placed aslant to the axis of the floor tile. A quarter segment of a rosette is set in the corner.
Dating: 13.-14. stol.
Location: Brno, Mozartova
GPS: N 49°11.81863', E 16°36.65297'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 64/02-104/10
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4-5%
Grog : Binder: 1:10
Minerals: amfibol
biotite
epidote
amphibole
muscovite
biotit
quartz
epidot
křemen
muskovit
Rocks: závalky Fe-oxyhydroxidů
zelené břidlice
kataklazity
iron oxide-hydroxide klasts
green slate
gneiss
ruly
cataclasite
Firing (°C): 900-1000
Colour: Relikty zelené glazury
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D3. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (9x10,5)x3cm - Ic/Ic -série orlice - lev známá v glazované či neglazované podobě, v různých variantách z více Českých a Moravských lokalit. Totožný motiv z dominikánského kláštera v Brně. Fragment, (9x10.5)x3cm – Ic/Ic – the eagle-lion series is known in both glazed and unglazed form in various variants from multiple Bohemian and Moravian sites. The same motif comes from the Dominican monastery in Brno.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
orlice_mikr.pngMikrostruktura keramického střepu, foto M. Hložek.265.41 kBimage/pngThumbnail
View/Open
orlice_katakl.pngÚlomek kataklazitu v keramické hmotě, foto M. Hložek.256.57 kBimage/pngThumbnail
View/Open
DSC_3120.JPGfoto V. Nosek.13.6 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3125.JPGfoto V. Nosek.12.52 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3126.JPGfoto V. Nosek.12.17 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3127.JPGfoto V. Nosek.12.05 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3128.JPGfoto V. Nosek.12.06 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3129.JPGfoto V. Nosek.12.25 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3121.JPGfoto V. Nosek.14.06 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3122.JPGfoto V. Nosek.14.29 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3123.JPGfoto V. Nosek.13.03 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3124.JPGfoto V. Nosek.13.61 MBJPEGThumbnail
View/Open
63_02-104_10.ply3Dmodel, autor V. Nosek.36.62 MBUnknownView/Open
63_02-104_10.jpg3Dmodel, autor V. Nosek.3.34 MBJPEGThumbnail
View/Open
64_02-104_10 Mozartova kresba.jpgKresba/ drawing L. Chatrná.847.36 kBJPEGThumbnail
View/OpenItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.