17_1050_1052_2592
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2592
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: P. Marie královna nebes s Ježíškem v náručí, obklopená dvěma anděly. Výjev je orámován šikmým šrafováním.
Mary Queen of Heaven with Baby Jesus in her arms, surrounded by two angels. The scene is bordered with oblique hachure.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: první polovina 16. století
Use-wear analysis: prsty
fingers
Location: Frýdek, hrad/zámek
GPS: 49.6857411N, 18.3460036E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Inventory number: S 191_78ch
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 7
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
muscovite
biotite
biotit
plagioclase
alkali feldspar
muskovit
plagioklas
Rocks: droby
jílovce
kataklazity
křemence
metakvarcity
pegmatity
prachovce
silicity
vápence
závalky Fe-oxyhydroxidů
železité pískovce
aplity
slate
břidlice
ferrous sandstone
iron oxide-hydroxide klasts
limestone
silicate
siltstone
pegmatite
metaquartzite
quartzite
cataclasite
mudstone
greywacke
aplite
Firing (°C): 800-900
Literature: Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K15. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K18. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frýdek-zámek S 191_78ch P. M. trůnící.jpgFoto M. Tymonová2.98 MBJPEGThumbnail
View/Open
mylonit.JPGÚlomek mylonitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ mylonite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.785.59 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.