17_1050_1052_2598
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2598
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Adorace Krista - P. Marie klečící se sepjatýma rukama na segmentovém oblouku kružby se sklání nad žehnajícím Ježíškem položeným na slámě.
Adoration of Christ – Virgin Mary, with her hands clasped in prayer, kneeling on a segmental arch of a tracery and leaning toward the blessing Baby Jesus laying in the hay.
Type 1: komorový
chamber
Type 2: řádkový
row
Dating: 3./3 15. století
Location: Ivančice, Stará radnice
GPS: 49.1018847N, 16.3764356E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum Brněnska
Inventory number: bez inv.č.
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:4
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: amfibolity
biomasa
granitoidy
kataklazity
křemence
amphibolite
biomass
granitoid
cataclasite
quartzite
Firing (°C): 800
Colour: Temně zelená
Chemical composition - Si02 (%): 32,29
Chemical composition - Al2O3 (%): 6,62
Chemical composition - Fe2O3 (%): 1,46
Chemical composition - CaO (%): 1,50
Chemical composition - CuO (%): 1,88
Chemical composition - PbO2 (%): 56,24
Literature: Vlčková, J. 2001: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek - Mittelalterliche Ofenkacheln mit den Religionsmotiven in den südmährischen Sammlungen, Archaeologia historica 26, 372.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K19. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Nosek, V. 2021: Dokumentace – Documentation. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P.Maria I 1.2.JPGFoto I. Loskotová1.85 MBJPEGThumbnail
View/Open
P.Maria I 1.1.tifkresba S. Doleželová12.56 MBTIFFThumbnail
View/Open
1k_III-93_B (1).JPGfoto V. Nosek4.7 MBJPEGThumbnail
View/Open
1k_III-93_B (4).JPGfoto V. Nosek13.8 MBJPEGThumbnail
View/Open
1k_III-93_B (6).JPGfoto V. Nosek2.1 MBJPEGThumbnail
View/Open
1k_III-93_B (7).JPGfoto V. Nosek2.44 MBJPEGThumbnail
View/Open
paralelní_mikrostruktura.JPGParalelní mikrostruktura keramického střepu (PPL, XPL), foto M. Hložek.946.86 kBJPEGThumbnail
View/Open
glazura.TIFAnalyzovaný úlomek glazury (SEM-EDX), foto M. Hložek.341.73 kBTIFFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.