17_1050_1052_2607
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2607
Circle: klanění
adoration
Object: kachel
tile
Description: Sv. Josef v mnišské kutně s kapucí míchá v rendlíku (patrně trojnožce) na otevřeném ohni pokrm. Delší vlnité vlasy má rozděleny pěšinkou, tvář částečně zakrývá knír s plnovousem. Na opasku má zavěšen růženec. Pozadí tvoří proutěná, pravidelně proplétaná stěna s okénkem, ukončená těsně nad světcovou hlavou. Oheň je rozdělán na soklu, kde kromě rendlíku stojí ještě hrnec a džbán. V oblouku dole je složeno dřevo, o které se opírá přezkou uzavřená mošna. Postava stojí na segmentovém oblouku kružby vycházející ze spodního břevna pravoúhlého architektonického rámování. Po stranách je motiv doplněn postavami hrnčíře a praporečníka. .
St. Joseph in a hooded cowl is stirring food in a cooking pot (probably a three-legged skillet) on the open fire. His long wavy hair is parted and the face is partly covered with full beard and moustache. A rosary is suspended on the waist belt. The background is represented by a wattlework wall with a window, which ends immediately above the Saint’s head. The fire is burning on a pedestal, where besides the skillet also a pot and a jug are standing. A buckled haversack is leaning against the vault below, where wood is stacked up. The figure is standing on a segmental arch of a tracery which runs out from the bottom bar of the rectangular architectonic bordure. The motif is supplemented on the sides by the figures of a potter and a standard bearer.
Type 1: stěnový
wall
Type 2: řádkový
row
Dating: kolem 1480
Location: Stift Altenburg, Niederösterreich
GPS: 48.6433336N, 15.5946872E
Context: jiný
other
Type of location: jiný
other
Held by: instituce
Institution: Stift Altenburg, Niederösterreich
Inventory number: GO 38
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: paralelní
parallel
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:2
Minerals: alkalický živec
biotit
granát
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
garnet
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
biotitová břidlice
křemence
biotite-muscovite slate
biotite slate
quartzite
Firing (°C): 900-1000
Literature: Krenn, M. 2000: "Der Goldene Ofen" - Heizen. In: Fundort Kloster. Archäologie im Klösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg. Fundberichte aus Österreich, Materialheft A 8, Wien. Kat. Nr. 19.47, S. 220–221.
Jordánková, H. - Loskotová, I. 2007: Kachlová kamna pozdního středověku v královském městě Brně, Brno v minulosti a dnes XX, 341.
Loskotová, I. – Hložek, M. – Tymonová, M., 2021: Klanění mudrců – Adoration of the Magi. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID K1. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Loskotová, I. 2011: Brněnské kamnové kachle období gotiky – Brno Stove Tiles in the Gothic Period. Rkp. nepubl. disertační práce na ÚAM FF MU v Brně, vedoucí práce doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 107–109. Brno./Manuscript of the unpublished dissertation at the Institute of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, dissertation adviser doc. PhDr. R. Krajíc, CSc., 107–109. Brno.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/ klaneni-mudrcu
Appears in Collections:Kamnové kachle

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sv. Josef 2.1.JPGfoto M. Hložek3.32 MBJPEGThumbnail
View/Open
K1.JPGMikrostruktura keramického střepu. PPL, XPL/ microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.1.02 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.