17_1050_1053_2609
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2609
Object: dlaždice
floor tile
Description: Erb se znakem pánů z Dražic (keř vinné révy) v ozdobné kartuši tvořené úponkovým ornamentem po obvodu.
Coat of arms of the Lords of Dražice (vine bush) in a decorative cartouche formed by tendril ornament bordure.
Dating: 14.–15. století
Location: Brno, Orlí 19/21
GPS: N 49°11.65022', E 16°36.73545'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 409475
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 3
Grog : Binder: 1:10
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: biotit-muskovitové břidlice
granitoidy
kataklazity
metakvarcity
pískovce
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
biotite-muscovite slate
granitoid
cataclasite
metaquartzite
sandstone
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 800-900
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D2. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (13x10)x3cm - Ic/Ic - žlutohnědá
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC_3197.JPGfoto V. Nosek.14.21 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3204.JPGfoto V. Nosek.13.8 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3205.JPGfoto V. Nosek.12.84 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3206.JPGfoto V. Nosek.12.75 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3207.JPGfoto V. Nosek.13.09 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3208.JPGfoto V. Nosek.12.73 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3199.JPGfoto V. Nosek.15.16 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3200.JPGfoto V. Nosek.15.78 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3201.JPGfoto V. Nosek.15 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_3203.JPGfoto V. Nosek.14.63 MBJPEGThumbnail
View/Open
409475 Orlí.JPGfoto V. Nosek.14.21 MBJPEGThumbnail
View/Open
409475 Orlí kresba.tifKresba/ drawing L. Chatrná.6.49 MBTIFFThumbnail
View/Open
slidova_bridl(rula).JPGÚlomek slídové břidlice (ruly) v mikrostruktuře keramického střepu (PPL, XPL), foto M.Hložek.1.11 MBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.