17_1050_1053_2613
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2613
Object: dlaždice
floor tile
Description: V nároží drobný kruhový motiv snad s trojlístkem, případný centrální motiv nedochován.
A small round motif, maybe with a trefoil, set in the corner. Possible central motif is not preserved.
Dating: 13. století
Location: Brno, Panenská
GPS: 49.1945250N, 16.6055181E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 459921
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: homogenní
homogenous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4-5
Grog : Binder: 1:8
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: granitoidy
kataklazity
křemence
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
granitoid
cataclasite
quartzite
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900-1000
Colour: světle zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D8. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (11x6)x3cm
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459921 (1).JPGfoto V. Nosek.13.66 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (2).JPGfoto V. Nosek.14.02 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (3).JPGfoto V. Nosek.13.35 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (4).JPGfoto V. Nosek.13.64 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (5).JPGfoto V. Nosek.13.5 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (6).JPGfoto V. Nosek.13.12 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (7).JPGfoto V. Nosek.13 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (8).JPGfoto V. Nosek.13.28 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 (9).JPGfoto V. Nosek.13.06 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921.JPGfoto V. Nosek.13.19 MBJPEGThumbnail
View/Open
459921 Panenská.tifKresba/ drawing L. Chatrná.3.09 MBTIFFThumbnail
View/Open
D8m.JPGÚlomek granitoidu s biotitem v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ granitoid fragment with biotite in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, fotot M. Hložek.929.26 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.