17_1050_1053_2616
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2616
Object: dlaždice
floor tile
Description: Reliéf nelze identifikovat.
Relief cannot be identified.
Dating: 15.–16. století
Location: Brno, Rašínova
GPS: N 49°11.76380', E 16°36.48600'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: A30/97-1314/14
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:8
Minerals: amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
Rocks: kataklazity
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
zelené břidlice
cataclasite
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
green slate
Firing (°C): 900-1000
Colour: zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D12. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek - (5x6)x3,5 - zelená - s.j. 1314
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A30_97_ic_14 (2).JPGfoto V. Nosek.13.74 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (4).JPGfoto V. Nosek.11.91 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (5).JPGfoto V. Nosek.12.86 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (6).JPGfoto V. Nosek.12.47 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (7).JPGfoto V. Nosek.12.45 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (8).JPGfoto V. Nosek.12.48 MBJPEGThumbnail
View/Open
A30_97_ic_14 (9).JPGfoto V. Nosek.12.53 MBJPEGThumbnail
View/Open
30_97_1314_14 Rašínova 6.tifKresba/ drawing L. Chatrná.1.48 MBTIFFThumbnail
View/Open
D12m.PG.JPGÚlomek ruly a rubifikovaného biotitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ gneiss and rubified biotite fragments in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.840.43 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.