17_1050_1053_2618
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2618
Object: dlaždice
floor tile
Description: V rohu dlaždice umístěna pětilistá palmeta, jejíž stonek pokračuje dále mimo dlaždici; palmeta ohraničena čtvrtkruhem jemného perlovce.
The corner of a floor tile with a cinquefoil palmette, whose stem continues beyond the edge of the tile; the palmette is enclosed by a quarter circle of fine bead-and-reel.
Dating: 14.–16. století
Location: Brno, Petrov
GPS: 49.1908722N, 16.6079728E
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 342/92
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 4
Grog : Binder: 1:10
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
epidot
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
epidote
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: křemence
ruly
závalky Fe-oxyhydroxidů
zelené břidlice
quartzite
gneiss
iron oxide-hydroxide klasts
green slate
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D14. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: 15x15x3,5 - Ic/Ic - s.j. 287
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01000_4-349_92 (2).JPGfoto V. Nosek.17.44 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (4).JPGfoto V. Nosek.16.86 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (5).JPGfoto V. Nosek.13.96 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (6).JPGfoto V. Nosek.13.65 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (7).JPGfoto V. Nosek.13.66 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (8).JPGfoto V. Nosek.13.69 MBJPEGThumbnail
View/Open
01000_4-349_92 (9).JPGfoto V. Nosek.13.72 MBJPEGThumbnail
View/Open
342_92 Petrov.JPGfoto P. Holub.1.1 MBJPEGThumbnail
View/Open
342_92 Petrov kresba.jpgKresba/ drawing M. Peška,293.8 kBJPEGThumbnail
View/Open
D14m.JPGŽivce a závalky Fe- -oxyhydroxidů v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ feldspars and balls of Fe-oxyhydroxides in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.701.54 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.