17_1050_1053_2621
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2621
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrální motiv lva v kruhu. Od centrálního motivu vybíhá do rohů oktogonální kartuše s vegetabilním motivem úponků s listem révy.
Central motif of a lion in a circle. An octagonal cartouche with vegetal tendril ornaments and vine leaves is running out from the central motif towards the corners.
Dating: 13. století
Location: Brno, Panenská
GPS: N 49°11.67147', E 16°36.34308'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Muzeum města Brna
Inventory number: 446499
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: jemně zrnitá
fine grain
Porosity (%): 5
Grog : Binder: 1:10
Minerals: alkalický živec
augit
křemen
muskovit
alkali feldspar
augite
quartz
muscovite
Rocks: fosilie
kataklazity
křemence
metakvarcity
ruly
sillimanitové ruly
fossils
cataclasite
quartzite
metaquartzite
gneiss
sillimanite gneiss
Firing (°C): 800-900
Colour: olivově zelená
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D17. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (11,5x9,5)x2,5 - Ic/Ic - zelená - s.j. 1132
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
446499 Panenská.JPGfoto P. Holub.1.09 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 Panenská I.JPGfoto P. Holub.1 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (2).JPGfoto V. Nosek.17.11 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (4).JPGfoto V. Nosek.15.43 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (5).JPGfoto V. Nosek.13.67 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (6).JPGfoto V. Nosek.13.11 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (7).JPGfoto V. Nosek.12.79 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (8).JPGfoto V. Nosek.13.22 MBJPEGThumbnail
View/Open
446499 (9).JPGfoto V. Nosek.12.88 MBJPEGThumbnail
View/Open
D17m.JPGÚlomek metakvarcitu v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ metaquartzite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.694.22 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.