17_1050_1053_2623
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2623
Object: dlaždice
floor tile
Description: Redukčně pálený zlomek dlaždice s motivem gryfa. Původně snad malého formátu (cca 120x120 mm).
Reduction fired fragment of a floor tile with the motif of a griffin. Originally maybe a small format tile (120x120 mm).
Dating: 13. stol.
Location: Znojmo, minoritský klášter
GPS: N 48°51.42805', E 16°2.72747'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: město
town
Held by: instituce
Institution: Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Inventory number: bez inv.. č.
Provenance: archeologický výzkum
archaeological research
Microstructure: fluidální
fluidal
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Minerals: alkalický živec
amfibol
biotit
křemen
plagioklas
alkali feldspar
amphibole
biotite
quartz
plagioclase
Rocks: aplity
biotitová břidlice
jílovce
kataklazity
křemence
železité pískovce
aplite
biotite slate
mudstone
cataclasite
quartzite
ferrous sandstone
Firing (°C): 800
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D19. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: Zlomek (9x10)x2,5 cm, Ia/Ic
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
znojmo_minorite_N01 (2).JPGfoto V. Nosek15.4 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (4).JPGfoto V. Nosek14.98 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (5).JPGfoto V. Nosek13.64 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (6).JPGfoto V. Nosek12.5 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (7).JPGfoto V. Nosek12.78 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (8).JPGfoto V. Nosek12.78 MBJPEGThumbnail
View/Open
znojmo_minorite_N01 (9).JPGfoto V. Nosek12.92 MBJPEGThumbnail
View/Open
D19m.JPGÚlomek pískovce s Fe tmelem v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XP/ fragment of sandstone with Fe-cement in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPLL, foto M. Hložek.770.58 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.