17_1050_1053_2624
Scientific Analyses of Pottery Products (Hložek, M. – Loskotová, I. eds.): https://dspace.muni.cz//handle/ics_muni_cz/2624
Object: dlaždice
floor tile
Description: Centrálně umístěný erb zkřížených ostrví (Ronovci – páni z Lipé) v gotickém štítě vepsaném do čtverce po obvodu výrobku tvořeného motivem vegetabilních úponků.
The coat of arms with crossed raguly (Ronovci-Lipé family) in a Gothic escutcheon inscribed in the centre of a square-shaped tile bordure composed of vegetal tendril motifs.
Dating: 14. století
Location: Lipnice nad Sázavou
GPS: N 49°36.85422', E 15°24.77405'
Context: domovní odpad
household waste
Type of location: hrad
castle
Held by: instituce
Institution: Státní hrad Lipnice
Inventory number: LI 270
Provenance: sběr
collection
Microstructure: všesměrná
all directions
Binder: heterogenní
heterogeneous
Grain: středně zrnitá
medium grain
Porosity (%): 6
Grog : Binder: 1:6
Minerals: alkalický živec
biotit
křemen
muskovit
plagioklas
alkali feldspar
biotite
quartz
muscovite
plagioclase
Rocks: aplity
břidlice
granitoidy
kataklazity
křemence
metakvarcity
mylonity
pískovce
závalky Fe-oxyhydroxidů
aplite
slate
granitoid
cataclasite
quartzite
metaquartzite
mylonite
sandstone
iron oxide-hydroxide klasts
Firing (°C): 900
Colour: hnědá
Literature: Holub, P. – Hložek, M. 2021: Reliéfní dlaždice – Relief floor tiles. In: Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku – Sources and Distribution of Selected High and Late Medieval Pottery Products (Loskotová, I. ed.), Tab. 1, ID D20. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9920-2021
Notes: zlomek (14,5)x19x2,5 cm - Ic/Ic - žlutohnědá. Nápadná stylová příbuznost s dlaždicí s erbem pánů z Dražic z Brna Orlí ulice. Fragment, (14.5)x19x2.5cm – Ic/Ic – yellow-brown. Evident stylistic affinity to a floor tile with a coat of arms of the Lords of Dražice from the Orlí Street in Brno.
3D - ID: https://sketchfab.com/vojtanosek/collections/dlazdice
Appears in Collections:Dlaždice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DSC_9782.JPGfoto V. Nosek15.21 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9786.JPGfoto V. Nosek16.33 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9787.JPGfoto V. Nosek16.41 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9788.JPGfoto V. Nosek14.36 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9789.JPGfoto V. Nosek13.87 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9790.JPGfoto V. Nosek13.7 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9791.JPGfoto V. Nosek13.93 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9792.JPGfoto V. Nosek13.67 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9783.JPGfoto V. Nosek15.62 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSC_9784.JPGfoto V. Nosek15.96 MBJPEGThumbnail
View/Open
DSCF0255.JPGfoto P. Holub1.54 MBJPEGThumbnail
View/Open
D20m.JPGÚlomek křemence v mikrostruktuře keramického střepu, PPL, XPL/ quartzite fragment in the microstructure of the ceramic shard, PPL, XPL, foto M. Hložek.708.06 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.